Tạo cuộc thi
Giới thiệu
Tải lên ảnh bìa của cuộc thi tại đây
Vui lòng sử dụng ảnh có tỷ lệ khung hình 5:1 (Ví dụ: 3900 x 780, 2600 x 520, 1300 x 260)
Lựa chọn ngôn ngữ mặc định của cuộc thi
English
Ngôn ngữ mô tả
English
Tên cuộc thi
Mô tả(*)
English
Thêm ngôn ngữ khác
Tiếng Việt /icons/icon-plus-blue.png
Mô tả
Quay lại
Tiếp tục