Chi tiết cuộc thi
arena
FXCE COPYTRADING STAR | ROUND 2arena
Đã kết thúc
Tổng giải thưởng5 000 FXCE (18 Đấu thủ)
Phí tham giaMiễn phí
Bắt đầu (GMT+3)
(Giờ địa phương: )
Kết thúc (GMT+3)
(Giờ địa phương: )
Tài trợ5 000 FXCE (Xem thêm)
Thông tin  cuộc thi
Danh sách tham gia
Bảng xếp hạng