Chi tiết cuộc thi
annhien7777
THE HUNGER GAMES 2annhien7777
Đã kết thúc
Tổng giải thưởng139.6 FXCE (4 Đấu thủ)
Phí tham gia10 FXCE
Bắt đầu (GMT+3)
(Giờ địa phương: )
Kết thúc (GMT+3)
(Giờ địa phương: )
Tài trợ100 FXCE (Xem thêm)
Thông tin  cuộc thi
Danh sách tham gia
Bảng xếp hạng