Chi tiết cuộc thi
cutikho451
cuộc chiến sinh tử
Đã kết thúc
Tổng giá trị giải thưởng617.82 FXCE (6 Đấu thủ)
Phí tham gia3 FXCE
Bắt đầu (GMT+3)09/05/2022 00:00
(Giờ địa phương: 09/05/2022 04:00)
Kết thúc (GMT+3)20/05/2022 23:59
(Giờ địa phương: 21/05/2022 03:59)
Tài trợ600 FXCE (Xem thêm)
Thông tin cuộc thi
Danh sách tham gia
Bảng xếp hạng