Chi tiết cuộc thi
cutikho451
cuộc chiến sinh tửcutikho451
Đã kết thúc
Tổng giải thưởng617.82 FXCE (6 Đấu thủ)
Phí tham gia3 FXCE
Bắt đầu (GMT+3)
(Giờ địa phương: )
Kết thúc (GMT+3)
(Giờ địa phương: )
Tài trợ600 FXCE (Xem thêm)
Thông tin  cuộc thi
Danh sách tham gia
Bảng xếp hạng