Chi tiết cuộc thi
catminhkhue
Bát nhang Vàng NFP 30/5-3/6/2022
Đã kết thúc
Tổng giá trị giải thưởng1 215 FXCE (2 Đấu thủ)
Phí tham gia500 FXCE
Bắt đầu (GMT+3)30/05/2022 00:00
(Giờ địa phương: 30/05/2022 04:00)
Kết thúc (GMT+3)03/06/2022 23:59
(Giờ địa phương: 04/06/2022 03:59)
Tài trợ225 FXCE (Xem thêm)
Thông tin cuộc thi
Danh sách tham gia
Bảng xếp hạng