Chi tiết cuộc thi
catminhkhue
Bát nhang Vàng NFP 30/5-3/6/2022catminhkhue
Đã kết thúc
Tổng giải thưởng1 215 FXCE (2 Đấu thủ)
Phí tham gia500 FXCE
Bắt đầu (GMT+3)
(Giờ địa phương: )
Kết thúc (GMT+3)
(Giờ địa phương: )
Tài trợ225 FXCE (Xem thêm)
Thông tin  cuộc thi
Danh sách tham gia
Bảng xếp hạng