Chi tiết cuộc thi
namth
The results will bring us many thingsnamth
Đã kết thúc
Tổng giải thưởng5 520 FXCE (25 Đấu thủ)
Phí tham gia100 FXCE
Bắt đầu (GMT+3)
(Giờ địa phương: )
Kết thúc (GMT+3)
(Giờ địa phương: )
Tài trợ3 045 FXCE (Xem thêm)
Thông tin  cuộc thi
Danh sách tham gia
Bảng xếp hạng