Chi tiết cuộc thi
namth
The results will bring us many things
Đã kết thúc
Tổng giá trị giải thưởng5 520 FXCE (25 Đấu thủ)
Phí tham gia100 FXCE
Bắt đầu (GMT+3)16/05/2022 00:00
(Giờ địa phương: 16/05/2022 04:00)
Kết thúc (GMT+3)12/08/2022 23:59
(Giờ địa phương: 13/08/2022 03:59)
Tài trợ3 045 FXCE (Xem thêm)
Thông tin cuộc thi
Danh sách tham gia
Bảng xếp hạng