Chi tiết cuộc thi
smile
Rèn Luyện!smile
Đã kết thúc
Tổng giải thưởng549.5 FXCE (5 Đấu thủ)
Phí tham gia10 FXCE
Bắt đầu (GMT+3)
(Giờ địa phương: )
Kết thúc (GMT+3)
(Giờ địa phương: )
Tài trợ500 FXCE (Xem thêm)
Thông tin  cuộc thi
Danh sách tham gia
Bảng xếp hạng