Chi tiết cuộc thi
arena
EA | NEXT TRADING GEN 2023
Mở đăng ký
Tổng giá trị giải thưởng170K FXCE (255 Đấu thủ)
Phí tham giaMiễn phí
Bắt đầu (GMT+3)03/04/2023 00:00
(Giờ địa phương: 03/04/2023 04:00)
Kết thúc (GMT+3)30/06/2023 23:59
(Giờ địa phương: 01/07/2023 03:59)
Tài trợ170K FXCE (Xem thêm)
Thông tin cuộc thi
Danh sách tham gia
Bảng xếp hạng