Chi tiết cuộc thi
dontaskwhy789
Face to Face
Đã kết thúc
Tổng giá trị giải thưởng198 FXCE (2 Đấu thủ)
Phí tham gia100 FXCE
Bắt đầu (GMT+3)25/04/2022 00:00
(Giờ địa phương: 25/04/2022 04:00)
Kết thúc (GMT+3)25/04/2022 23:59
(Giờ địa phương: 26/04/2022 03:59)
Tài trợ0 FXCE (Xem thêm)
Thông tin cuộc thi
Danh sách tham gia
Bảng xếp hạng