Chi tiết cuộc thi
dontaskwhy789
Face to Facedontaskwhy789
Đã kết thúc
Tổng giải thưởng198 FXCE (2 Đấu thủ)
Phí tham gia100 FXCE
Bắt đầu (GMT+3)
(Giờ địa phương: )
Kết thúc (GMT+3)
(Giờ địa phương: )
Tài trợ0 FXCE (Xem thêm)
Thông tin  cuộc thi
Danh sách tham gia
Bảng xếp hạng