Chi tiết cuộc thi
ngankim
ROLE PLAY A BIGBOY ngankim
Đã kết thúc
Tổng giải thưởng891 FXCE (6 Đấu thủ)
Phí tham gia150 FXCE
Bắt đầu (GMT+3)
(Giờ địa phương: )
Kết thúc (GMT+3)
(Giờ địa phương: )
Tài trợ0 FXCE (Xem thêm)
Thông tin  cuộc thi
Danh sách tham gia
Bảng xếp hạng