Chi tiết cuộc thi
ngankim
ROLE PLAY A BIGBOY
Đã kết thúc
Tổng giá trị giải thưởng891 FXCE (6 Đấu thủ)
Phí tham gia150 FXCE
Bắt đầu (GMT+3)13/06/2022 00:00
(Giờ địa phương: 13/06/2022 04:00)
Kết thúc (GMT+3)25/06/2022 23:59
(Giờ địa phương: 26/06/2022 03:59)
Tài trợ0 FXCE (Xem thêm)
Thông tin cuộc thi
Danh sách tham gia
Bảng xếp hạng