Chi tiết cuộc thi
phoenix
FUND PASS CHALLENGEphoenix
Đã kết thúc
Tổng giải thưởng28 601 FXCE (114 Đấu thủ)
Phí tham gia150 FXCE
Bắt đầu (GMT+3)
(Giờ địa phương: )
Kết thúc (GMT+3)
(Giờ địa phương: )
Tài trợ11 672 FXCE (Xem thêm)
Thông tin  cuộc thi
Danh sách tham gia
Bảng xếp hạng