Chi tiết cuộc thi
phoenix
FUND PASS CHALLENGE
Đã kết thúc
Tổng giá trị giải thưởng28 601 FXCE (114 Đấu thủ)
Phí tham gia150 FXCE
Bắt đầu (GMT+3)20/02/2023 00:00
(Giờ địa phương: 20/02/2023 04:00)
Kết thúc (GMT+3)24/02/2023 23:59
(Giờ địa phương: 25/02/2023 03:59)
Tài trợ11 672 FXCE (Xem thêm)
Thông tin cuộc thi
Danh sách tham gia
Bảng xếp hạng