Chi tiết cuộc thi
namth
Chứng minh bằng kết quả
Đã kết thúc
Tổng giá trị giải thưởng2 729.58 FXCE (18 Đấu thủ)
Phí tham gia69 FXCE
Bắt đầu (GMT+3)02/05/2022 00:00
(Giờ địa phương: 02/05/2022 04:00)
Kết thúc (GMT+3)06/05/2022 23:59
(Giờ địa phương: 07/05/2022 03:59)
Tài trợ1 500 FXCE (Xem thêm)
Thông tin cuộc thi
Danh sách tham gia
Bảng xếp hạng