Chi tiết cuộc thi
namth
Chứng minh bằng kết quảnamth
Đã kết thúc
Tổng giải thưởng2 729.58 FXCE (18 Đấu thủ)
Phí tham gia69 FXCE
Bắt đầu (GMT+3)
(Giờ địa phương: )
Kết thúc (GMT+3)
(Giờ địa phương: )
Tài trợ1 500 FXCE (Xem thêm)
Thông tin  cuộc thi
Danh sách tham gia
Bảng xếp hạng