Chi tiết cuộc thi
soibeo
The Hunger Games
Đã kết thúc
Tổng giá trị giải thưởng3 292.05 FXCE (59 Đấu thủ)
Phí tham gia5 FXCE
Bắt đầu (GMT+3)26/04/2022 00:00
(Giờ địa phương: 26/04/2022 04:00)
Kết thúc (GMT+3)29/04/2022 23:59
(Giờ địa phương: 30/04/2022 03:59)
Tài trợ3 000 FXCE (Xem thêm)
Thông tin cuộc thi
Danh sách tham gia
Bảng xếp hạng