Chi tiết cuộc thi
soibeo
The Hunger Gamessoibeo
Đã kết thúc
Tổng giải thưởng3 292.05 FXCE (59 Đấu thủ)
Phí tham gia5 FXCE
Bắt đầu (GMT+3)
(Giờ địa phương: )
Kết thúc (GMT+3)
(Giờ địa phương: )
Tài trợ3 000 FXCE (Xem thêm)
Thông tin  cuộc thi
Danh sách tham gia
Bảng xếp hạng