Chi tiết cuộc thi
ngdinhtuan
CHANGE OR CHANCE 2ngdinhtuan
Đã kết thúc
Tổng giải thưởng2 910.8 FXCE (46 Đấu thủ)
Phí tham gia20 FXCE
Bắt đầu (GMT+3)
(Giờ địa phương: )
Kết thúc (GMT+3)
(Giờ địa phương: )
Tài trợ2 000 FXCE (Xem thêm)
Thông tin  cuộc thi
Danh sách tham gia
Bảng xếp hạng