Chi tiết cuộc thi
ngdinhtuan
CHANGE OR CHANCE 2
Đã kết thúc
Tổng giá trị giải thưởng2 910.8 FXCE (46 Đấu thủ)
Phí tham gia20 FXCE
Bắt đầu (GMT+3)06/06/2022 00:00
(Giờ địa phương: 06/06/2022 04:00)
Kết thúc (GMT+3)18/09/2022 23:59
(Giờ địa phương: 19/09/2022 03:59)
Tài trợ2 000 FXCE (Xem thêm)
Thông tin cuộc thi
Danh sách tham gia
Bảng xếp hạng