Chi tiết cuộc thi
bienxanh
TÌM KIẾM NHÂN TÀI bienxanh
Đã kết thúc
Tổng giải thưởng2 884.6 FXCE (54 Đấu thủ)
Phí tham gia10 FXCE
Bắt đầu (GMT+3)
(Giờ địa phương: )
Kết thúc (GMT+3)
(Giờ địa phương: )
Tài trợ2 350 FXCE (Xem thêm)
Thông tin  cuộc thi
Danh sách tham gia
Bảng xếp hạng