Chi tiết cuộc thi
bienxanh
TÌM KIẾM NHÂN TÀI
Đã kết thúc
Tổng giá trị giải thưởng2 884.6 FXCE (54 Đấu thủ)
Phí tham gia10 FXCE
Bắt đầu (GMT+3)09/05/2022 00:00
(Giờ địa phương: 09/05/2022 04:00)
Kết thúc (GMT+3)05/06/2022 23:59
(Giờ địa phương: 06/06/2022 03:59)
Tài trợ2 350 FXCE (Xem thêm)
Thông tin cuộc thi
Danh sách tham gia
Bảng xếp hạng