Chi tiết cuộc thi
kenlytrader
CUỘC THI HÀNG TUẦN " FXCE TALENT "
Đã kết thúc
Tổng giá trị giải thưởng5 664 FXCE (6 Đấu thủ)
Phí tham gia600 FXCE
Bắt đầu (GMT+3)06/02/2023 00:00
(Giờ địa phương: 06/02/2023 04:00)
Kết thúc (GMT+3)10/02/2023 23:59
(Giờ địa phương: 11/02/2023 03:59)
Tài trợ2 100 FXCE (Xem thêm)
Thông tin cuộc thi
Danh sách tham gia
Bảng xếp hạng