Chi tiết cuộc thi
arena
FXCE COPYTRADING STAR
Đã kết thúc
Tổng giá trị giải thưởng5 022 FXCE (52 Đấu thủ)
Phí tham giaMiễn phí
Bắt đầu (GMT+3)16/10/2022 00:00
(Giờ địa phương: 16/10/2022 04:00)
Kết thúc (GMT+3)15/01/2023 23:59
(Giờ địa phương: 16/01/2023 03:59)
Tài trợ5 022 FXCE (Xem thêm)
Thông tin cuộc thi
Danh sách tham gia
Bảng xếp hạng