Chi tiết cuộc thi
kenlytrader
CUỘC THI HÀNG TUẦN " FXCE TALENT "
Đã kết thúc
Tổng giá trị giải thưởng40 723 FXCE (57 Đấu thủ)
Phí tham gia500 FXCE
Bắt đầu (GMT+3)16/01/2023 00:00
(Giờ địa phương: 16/01/2023 04:00)
Kết thúc (GMT+3)20/01/2023 23:59
(Giờ địa phương: 21/01/2023 03:59)
Tài trợ12 508 FXCE (Xem thêm)
Thông tin cuộc thi
Danh sách tham gia
Bảng xếp hạng