Chi tiết cuộc thi
bienxanh
THỬ THÁCH VƯỢT QUỸbienxanh
Đã kết thúc
Tổng giải thưởng24 456 FXCE (96 Đấu thủ)
Phí tham gia150 FXCE
Bắt đầu (GMT+3)
(Giờ địa phương: )
Kết thúc (GMT+3)
(Giờ địa phương: )
Tài trợ10 200 FXCE (Xem thêm)
Thông tin  cuộc thi
Danh sách tham gia
Bảng xếp hạng