Chi tiết cuộc thi
bienxanh
THỬ THÁCH VƯỢT QUỸ
Đang thi đấu
Tổng giá trị giải thưởng24 456 FXCE (96 Đấu thủ)
Phí tham gia150 FXCE
Bắt đầu (GMT+3)06/03/2023 00:00
(Giờ địa phương: 06/03/2023 04:00)
Kết thúc (GMT+3)07/04/2023 23:59
(Giờ địa phương: 08/04/2023 03:59)
Tài trợ10 200 FXCE (Xem thêm)
Thông tin cuộc thi
Danh sách tham gia
Bảng xếp hạng