Chi tiết cuộc thi
rtsystem
NHÀ CUNG CẤP TIN HIỆU TÔT NHẤT - BEST SIGNAL PROVIDER (THÁNG 3)rtsystem
Đang thi đấu
Tổng giải thưởng28 135 FXCE (106 Đấu thủ)
Phí tham gia200 FXCE
Bắt đầu (GMT+3)
(Giờ địa phương: )
Kết thúc (GMT+3)
(Giờ địa phương: )
Tài trợ7 147 FXCE (Xem thêm)
Thông tin  cuộc thi
Danh sách tham gia
Bảng xếp hạng