Chi tiết cuộc thi
bienxanh
NHÀ CUNG CẤP TIN HIỆU TÔT NHẤT - BEST SIGNAL PROVIDERbienxanh
Đang thi đấu
Tổng giải thưởng43 003 FXCE (99 Đấu thủ)
Phí tham gia200 FXCE
Bắt đầu (GMT+3)
(Giờ địa phương: )
Kết thúc (GMT+3)
(Giờ địa phương: )
Tài trợ23 401 FXCE (Xem thêm)
Thông tin  cuộc thi
Danh sách tham gia
Bảng xếp hạng