Chi tiết cuộc thi
dontaskwhy789
FXCE CENT VÔ CỰC CONTESTdontaskwhy789
Đã kết thúc
Tổng giải thưởng12 430 FXCE (14 Đấu thủ)
Phí tham gia500 FXCE
Bắt đầu (GMT+3)
(Giờ địa phương: )
Kết thúc (GMT+3)
(Giờ địa phương: )
Tài trợ5 500 FXCE (Xem thêm)
Thông tin  cuộc thi
Danh sách tham gia
Bảng xếp hạng