Chi tiết cuộc thi
arena
COLOSSEUM 2022arena
Đã kết thúc
Tổng giải thưởng367.18K FXCE (2 284 Đấu thủ)
Phí tham giaMiễn phí
Bắt đầu (GMT+3)
(Giờ địa phương: )
Kết thúc (GMT+3)
(Giờ địa phương: )
Tài trợ367.18K FXCE (Xem thêm)
Thông tin  cuộc thi
Danh sách tham gia
Bảng xếp hạng