Chi tiết cuộc thi
longhoang1202
HCT DEMO CONTESTlonghoang1202
Đã kết thúc
Tổng giải thưởng0 FXCE (12 Đấu thủ)
Phí tham giaMiễn phí
Bắt đầu (GMT+3)
(Giờ địa phương: )
Kết thúc (GMT+3)
(Giờ địa phương: )
Tài trợ0 FXCE (Xem thêm)
Thông tin  cuộc thi
Danh sách tham gia
Bảng xếp hạng