Chi tiết cuộc thi
arena
EA | NEXT TRADING GEN 2023arena
Đang thi đấu
Tổng giải thưởng170.06K FXCE (658 Đấu thủ)
Phí tham giaMiễn phí
Bắt đầu (GMT+3)01/05/2023 00:00
(Giờ địa phương: 01/05/2023 04:00)
Kết thúc (GMT+3)01/09/2023 23:59
(Giờ địa phương: 02/09/2023 03:59)
Tài trợ170.06K FXCE (Xem thêm)
Thông tin  cuộc thi
Danh sách tham gia
Bảng xếp hạng