Chi tiết cuộc thi
solovely
BÁT NHANG VÀNG - ALL INsolovely
Đang thi đấu
Tổng giải thưởng30 541 FXCE (47 Đấu thủ)
Phí tham gia500 FXCE
Bắt đầu (GMT+3)
(Giờ địa phương: )
Kết thúc (GMT+3)
(Giờ địa phương: )
Tài trợ7 276 FXCE (Xem thêm)
Thông tin  cuộc thi
Danh sách tham gia
Bảng xếp hạng