Chi tiết cuộc thi
arena
AXI PRO TRADER QUESTarena
Đã kết thúc
Tổng giải thưởng230K FXCE (533 Đấu thủ)
Phí tham giaMiễn phí
Bắt đầu (GMT+3)10/04/2023 00:00
(Giờ địa phương: 10/04/2023 04:00)
Kết thúc (GMT+3)14/04/2023 23:59
(Giờ địa phương: 15/04/2023 03:59)
Tài trợ230K FXCE (Xem thêm)
Thông tin  cuộc thi
Danh sách tham gia
Bảng xếp hạng