Chi tiết cuộc thi
kenlytrader
CUỘC THI HÀNG TUẦN " FXCE TALENT "kenlytrader
Đã kết thúc
Tổng giải thưởng5 664 FXCE (6 Đấu thủ)
Phí tham gia600 FXCE
Bắt đầu (GMT+3)
(Giờ địa phương: )
Kết thúc (GMT+3)
(Giờ địa phương: )
Tài trợ2 100 FXCE (Xem thêm)
Thông tin  cuộc thi
Danh sách tham gia
Bảng xếp hạng