Chi tiết cuộc thi
kenlytrader
CUỘC THI HÀNG TUẦN " FXCE TALENT "kenlytrader
Đã kết thúc
Tổng giải thưởng40 723 FXCE (57 Đấu thủ)
Phí tham gia500 FXCE
Bắt đầu (GMT+3)
(Giờ địa phương: )
Kết thúc (GMT+3)
(Giờ địa phương: )
Tài trợ12 508 FXCE (Xem thêm)
Thông tin  cuộc thi
Danh sách tham gia
Bảng xếp hạng